Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Đèn pin gây sự chú ý' là một bảo bối của Doraemon

Đèn pin gây sự chú ý

Sơ lược[]

làm cho người ta chú ý đến mình

Công dụng[]

sẽ được chú ý

Cách sử dụng[]

chiếu đèn pin vào người đó và ngời đó sẽ là điểm tâm

Xuất hiện[]

Liệt kê các tập phim hay truyện ngắn thường dùng bảo bối bằng dấu hoa thị rồi ghi những hoạt động với bảo bối đó:

  • s6 Nobita và cuộc hẹn hẹn bí mật

Chú ý khi sử dụng[]

chưa có

Advertisement