Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Là bảo bối của Doraemon, ai ngửi vào mà nói dối thì mũi dài như con người gỗ Pinocchio

Advertisement