Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Được khen ngợi cả ngày nhờ vào video người thật
本人ビデオでほめられたい
 Hon'nin bideo de home raretai
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Video người thật
Chương và tập trong truyện: Tập 23, Chương 412
Lần phát sóng (2005): 565a
Số tập (2005): 1007
Ngày phát sóng (2005): 28 tháng 6, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Cọng rơm may mắn
Tiếp theo
Đom, đom, đom đóm đến đây rồi

Được khen ngợi cả ngày nhờ vào video người thật (Nhật: 本人ビデオでほめられたい Hon'nin bideo de home raretai?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Video người thật

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Xem tạp ClipAnime tại đây

Advertisement