Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Đại bác bất cứ đâu
どこでもたいほう
 Dokodemo Taihō
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Đại bác bất cứ đâu
Chương và tập trong truyện: Chương 97, tập 6
Số tập (1979): 195
Ngày phát sóng (1979): 14 tháng 11 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Viễn cổ phiêu lưu ký
Tiếp theo
Cá bay trên trời

Đại bác bất cứ đâu (Nhật: どこでもたいほう Dokodemo Taihō?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement