Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
X.hiện

Là nhân vật chủ đạo, Đạo Diễn Burger chỉ xuất hiện duy nhất trong Doraemon: Nobita và những hiệp sĩ không gian.

Advertisement