Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Đây là một loại bảo bối đặc biệt dùng để nặn đất sét, đắp vào cơ bắp sẽ phình to ra

Advertisement