Wikia Doraemon tiếng Việt
Wikia Doraemon tiếng Việt
Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 11:09 ngày 5 tháng 8 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 5 tháng 8 năm 2021

ngày 4 tháng 8 năm 2021

     10:54  Luna (người Espal)‎‎ 2 thay đổi lịch sử+2[Zoe Spica‎ (2×)]
     
10:54 (hiện | trước) 0 Zoe Spica Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
     
10:52 (hiện | trước) +2 Zoe Spica Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
     10:24  Danh sách tập phim Doraemon/Anime 2005‎‎ 4 thay đổi lịch sử+6.388[Lữ Khách‎ (4×)]
     
10:24 (hiện | trước) +3 Lữ Khách Message Wall đóng góp →‎Năm 2020
     
10:21 (hiện | trước) +3.358 Lữ Khách Message Wall đóng góp →‎Năm 2020
     
01:59 (hiện | trước) +2.404 Lữ Khách Message Wall đóng góp →‎Năm 2020
     
01:33 (hiện | trước) +623 Lữ Khách Message Wall đóng góp →‎Năm 2019

ngày 3 tháng 8 năm 2021

ngày 2 tháng 8 năm 2021

     19:40  Luna (người Espal) khácsử +25 Zoe Spica Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
     14:59  Danh sách tập phim Doraemon/Anime 2005‎‎ 3 thay đổi lịch sử+8.693[Lữ Khách‎ (3×)]
     
14:59 (hiện | trước) +3.221 Lữ Khách Message Wall đóng góp →‎Năm 2017
     
09:50 (hiện | trước) +2.810 Lữ Khách Message Wall đóng góp →‎Năm 2017
 n   
02:15 (hiện | trước) +2.662 Lữ Khách Message Wall đóng góp →‎Năm 2016

ngày 1 tháng 8 năm 2021

ngày 31 tháng 7 năm 2021

ngày 30 tháng 7 năm 2021

ngày 29 tháng 7 năm 2021

     19:33  Luna (người Espal) khácsử +9 Zoe Spica Message Wall đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động