Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bài này quá xá lãng xẹt, ta nên vứt bỏ vào thùng rác thì nên.
1376248022 23-Full Trash Bài viết này đang nằm trong danh sách những trang sẽ bị xóa.

Nếu bạn phản đối sự xóa trang này, hãy thảo luận và giải thích tại sao bạn phản đối ở trang thảo luận. Kiểm tra trang thảo luận bài viết đó để biết tại sao trang này được đánh dấu xóa.

Bảo quản viên nên kiểm tra trang thảo luận bài viết đó, liên kết đến đâylịch sử của trang trước khi xóa.

Đến Mạnh Hakyno cũng bí content!?! là tập phim thứ 3821 của Anime Doraemon.

Nội dung[]

Một hôm, Doraemon và cả nhà Nobita đến Việt Nam chơi thì gặp rapper Mạnh Hakyno. Mạnh nói anh ta bi bí content và nhờ Đô-rê-mon giúp


Bảo bối sử dụng:

Bóng đèn ý tưởng

Advertisement