Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Đi đạo dưới biển mà không cần xuống biển

Đi bộ dưới đáy biển mà không cần xuống biển
海に入らず海底を散歩する方法
 Umi ni hairazu kaitei o sanpo suru hōhō
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Đi đạo dưới biển mà không cần xuống biển
Chương và tập trong truyện: Chương 344, Tập 19
Lần phát sóng (2005): 567b
Số tập (2005): 1012
Ngày phát sóng (2005): 19 tháng 7, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Doraemon đa sắc
Tiếp theo
Nghỉ hè ở thế kỷ 22
Đi bộ dưới đáy biển mà không cần xuống biển (Nhật: 海に入らず海底を散歩する方法 Umi ni hairazu kaitei o sanpo suru hōhō?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Sợi dây tránh nước

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Đi bộ dưới đáy biển mà không cần xuống biển
海に入らず海底を散歩する方法
 Umi ni hairazu kaitei o sanpo suru hōhō
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Đi đạo dưới biển mà không cần xuống biển
Chương và tập trong truyện: Chương 344, Tập 19
Lần phát sóng (2005): 178a
Số tập (2005): 305
Ngày phát sóng (2005): 24 tháng 7, 2009
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy bay côn trùng
Tiếp theo
Mùa đông giữa mùa hè
Đi bộ dưới đáy biển mà không cần xuống biển (Nhật: 海に入らず海底を散歩する方法 Umi ni hairazu kaitei o sanpo suru hōhō?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Sợi dây tránh nước

Advertisement