Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Rắc rối lớn của Shizuka
しずかちゃん、だいピンチ
 Shizuka-chan Dai Pinchi
Bigpinchshizukachantitlecard
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chui vào dạ dày
Chương và tập trong truyện: Tập 10, Chương 182
Số tập (1979): 1656
Ngày phát sóng (1979): 1 tháng 3, 2002
Vị trí tập phim
Kế trước
Ngân hàng thời gian
Tiếp theo
Siêu xe từ máy hút bụi

Rắc rối lớn của Shizuka (Nhật: しずかちゃん、だいピンチ Shizuka-chan Dai Pinchi?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Sự khác biệt so với tập phim bám sát nguyên bản manga[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement