Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Đom, đom, đom đóm đến đây rồi
ホ、ホ、ホタル来い
 Ho, ho, hotaru koi
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Lần phát sóng (2005): 565b
Số tập (2005): 1008
Ngày phát sóng (2005): 28 tháng 6, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Được khen ngợi cả ngày nhờ vào video người thật
Tiếp theo
Máy chế tạo mây điểm tâm

Đom, đom, đom đóm đến đây rồi (Nhật: ホ、ホ、ホタル来い Ho, ho, hotaru koi?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Giếng múc nước điều ước

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Liên kết[]

Xem phim[]

Xem tạp ClipAnime tại đây

Advertisement