Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Doremon-ong-sao-than

Sơ lược về bảo bối

Ống sáo ngược đời có hình dạng của một chiếc sáo bình thường nhưng lại có công dụng rất đặc biệt.

Công dụng

Người nào nghe phải tiếng sáo do người sử dụng thổi ra sẽ làm trái ngược với những gì người nghe nghĩ. Ví dụ khi Doraemon muốn đi tắm cho sạch, do nghe phải tiếng sáo do Nobita thổi, cậu đã tự "nhảy" xuống cống.

Xuất hiện

Ống sáo thần xuất hiện trong câu chuyện Ống sáo ngược đời , nằm trong tập 1 truyện ngắn.

Lưu ý

Nếu như dừng thổi giữa chừng, người nghe đang bị điều khiển sẽ không bị điều khiển nữa. Vì vậy nếu muốn điều khiển người nào đó thì người thổi phải thổi liên tục không ngừng.

Advertisement