Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng tên, xem Ống tiền phạt (truyện ngắn)
Ống tiền phạt
ばっきんばこ
 Bakkin Bako
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Ống tiền phạt
Chương và tập trong truyện: Tập 5, Chương 76
Số tập (1979): 56
Ngày phát sóng (1979): 12 tháng 7, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Cuộc chiến của tay vua súng
Tiếp theo
Ngôi nhà robot

Ống tiền phạt (Nhật: ばっきんばこ Bakkin Bako?) là một tập phim trong loạt phim 1979.


Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Ống tiền phạt

Thư viện ảnh[]

Thông tin cơ sở[]

Xem phim[]

Advertisement