Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Ai với ai? Làm gì? Ở đâu?
Ai với ai làm gì?
○○がXXと△△する
 ○○ ga XX to △△ Suru
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Ai với ai? Làm gì? Ở đâu?
Chương và tập trong truyện: Tập 1, Chương 13
Số tập (1979): 40
Ngày phát sóng (1979): 17 tháng 5 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Bộ đồ hồ ly
Tiếp theo
Cô bé mang đôi giày đỏ

Ai với ai làm gì? (Nhật: ○○がXXと△△する ○○ ga XX to △△ Suru?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement