Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Album dự báo tương lai là một bảo bối của Doraemon.

Sơ lược[]

  • Đây là một loại bảo bối có hình dạng bên ngoài như một album thông thường.

Công dụng[]

  • Dự báo trước tương lai của ta.

Cách sử dụng

  • Chỉ cần mở cuốn album ra và xem nhưng điều diễn ra trong tưng lai.

Xuất hiện[]

  • Trong phần truyện ngắn tập 1 Doraemon chap "Chạy trời không khỏi nắng"

Chú ý khi sử dụng[]

- Ưu điểm: Cho ta biết trước tương lai 

- Khuyết điểm: Dù có biết thì cũng không thể sửa chữa hay phòng tránh được

Advertisement