Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về chương truyện ngắn cùng nội dung, xem Hồ câu trong phòng
Chính
1973
Advertisement