Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ao cá trong phòng học
べんきょうべやのつりぼり
 Benkyō Beya no Tsuribori
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hồ câu trong phòng
Chương và tập trong truyện: Tập 12, chương 219
Số tập (1979): S1
Ngày phát sóng (1979): 3 tháng 10 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy tạo nỗi sợ hãi
Tiếp theo
Phù hiệu cấp hàm

Ao cá trong phòng học (Nhật: べんきょうべやのつりぼり Benkyō Beya no Tsuribori?) là tập phim cùng tên trong loạt phim 1979. Tập phim là bản chiếu thí điểm được phát sóng đồng thời với tập Bé bão anh hùng vào ngày 3 tháng 10 năm 1979,

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement