Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ao cá trong phòng học
べんきょうべやのぼり
 Benkyō Beya no Tsuribori
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Hồ câu trong phòng
Chương và tập trong truyện: Tập 12, chương 219
Lần phát sóng (2005): S1a
Số tập (2005): 1
Ngày phát sóng (2005): 15 tháng 4 năm 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Bắt đầu loạt phim
Tiếp theo
Cỗ máy thời gian đâu mất rồi!

Ao cá trong phòng học (Nhật: べんきょうべやのぼり Benkyō Beya no Tsuribori?) là tập phim cùng tên trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Advertisement