Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bánh mì giúp trí nhớ
テストにアンキパン
 Tesuto ni Ankipan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Bánh mì giúp trí nhớ (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Chương 17, Tập 2
Số tập (1979): 3
Ngày phát sóng (1979): 4 tháng 4, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Bánh quy biến hình
Tiếp theo
Huy hiệu N-S

Bánh mì giúp trí nhớ (Nhật: テストにアンキパン Tesuto ni Ankipan?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement