Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bánh mì giúp trí nhớ
アンキパン
 Ankipan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Bánh mì giúp trí nhớ (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Chương 17, Tập 2
Số tập (1979): 1183
Ngày phát sóng (1979): 12 tháng 6, 1992
Vị trí tập phim
Kế trước
ハラペコおにぎり
Tiếp theo
夢とロマンを探索モグラ

Bánh mì giúp trí nhớ (Nhật: アンキパン Ankipan?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement