Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bánh mì giúp trí nhớ
テストにアンキパン
 Tesuto ni Ankipan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Bánh mì giúp trí nhớ
Chương và tập trong truyện: Chương 17, Tập 2
Số tập (2005): 34
Ngày phát sóng (2005): 12 tháng 8 năm 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Kéo cắt bóng
Tiếp theo
Cuộc chiến đồ cổ

Bánh mì giúp trí nhớ (Nhật: テストにアンキパン Tesuto ni Ankipan?) là một trong những tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement