Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Đối với truyện ngắn cùng tên, xem Bánh rán khổng lồ
Chính
1973
Advertisement