Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Bình phun cố định vị trí là một bảo bối của Doraemon.

BinhPhunCoDinhViTri

Bình phun cố định vị trí

Sơ lược[]

Bình phun cố định vị trí có hình dạng gần như một cái súng.

Công dụng khi xài[]

Khi phun vào một vật nào đó, vật đó đã được cố định dù buông tay hay là cách xa nơi đã được cố định 100m thì nó sẽ trở về nơi đã cố định.


Doremon now what icon Tớ không cho cậu mượn bảo bối vì nó cần... nội dung!

Bài viết về một truyện ngắn, bảo bối, nhân vật,... hoặc một mục đề của nó đang còn dở dang và cần được hoàn thiện. Bất cứ thành viên nào cũng có thể giúp nó hoàn thiện bài viết này bằng cách sửa đổi.

Cách dùng[]

Chỉ cần xịt lên vật cần cố định, dù buông tay hay cách xa 100m từ nơi đã xịt, nó sẽ trở về nơi đã cố định.

Xuất hiện[]

Bảo bối này xuất hiện ở trong tập phim Doraemon tập 396 Trừng trị Jaian xấu xa.

Chú ý lỗi của bảo bối và trường hợp thường gặp khi sử dụng[]

Doremon now what icon Tớ không cho cậu mượn bảo bối vì nó cần... nội dung!

Bài viết về một truyện ngắn, bảo bối, nhân vật,... hoặc một mục đề của nó đang còn dở dang và cần được hoàn thiện. Bất cứ thành viên nào cũng có thể giúp nó hoàn thiện bài viết này bằng cách sửa đổi.

Advertisement