Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Đối với tập truyện cùng nội dung, xem Túi bùa trách nhiệm
Bùa hộ mệnh đa năng
多目的お守りは責任感が強い
 Tamokuteki Omamori wa Sekinin-kan ga Tsuyoi
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Túi bùa trách nhiệm
Chương và tập trong truyện: Chương 383, Tập 21
Lần phát sóng (2005): 499a
Số tập (2005): 1035
Ngày phát sóng (2005): 7 tháng 12, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Thế giới không có gương soi
(phát lại)
Tiếp theo
Nhà Nobi đi du lịch suối nước nóng
(phát lại)

Bùa hộ mệnh đa năng (Nhật: 多目的お守りは責任感が強い Tamokuteki Omamori wa Sekinin-kan ga Tsuyoi?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối xuất hiện[]

Thư viện ảnh[]

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Bùa hộ mệnh đa năng/Thư viện ảnh

Liên kết[]

Advertisement