Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Empty.png Thế nào? Cái gì đây? Ai đã? Tại sao vậy?!?

Bài viết hay đề mục của nó hoàn toàn... .."TRỐNG RỖNG"..! Xin hãy trợ giúp nếu bạn có thể điền thông tin vào.

Bản photo lập thể
Thông tin truyện ngắn
Tên cũ: Bản photo nổi tiếng
Quyển số: 13
Vị trí tập phim
Kế trước
Sự cố "Cuồng phong"
Tiếp theo
Xin chào người sao hỏa
"lời thoại"
 
— tên người trích thoại

Bản photo lập thể là một câu chuyện ngắn trong số truyện ngắn khác nhau, câu chuyện ngắn về chú mèo máy Doraemon chỉ tính riêng 45 tập được phát hành.

Tóm tắt cốt truyện

Nhân vật xuất hiện

Lời thoại đáng nhớ
Bảo bối sử dụng

Advertisement