Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Một trong những bảo bối của Doraemon, bằng cách quét scan lên mục tiêu và ra sách hướng dẫn, giống một cuốn cẩm nang..

Advertisement