Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bảo bối cần câu bắt mây
半分おでかけ雲
 Hanbun'odekakegumo
Bảo bối cần câu bắt mây 02 Title
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Bảo bối cần câu bắt mây (truyện ngắn)
Chương và tập trong truyện: Chương 6, Tập 1
Số tập (1979): 945
Ngày phát sóng (1979): Ngày 13 tháng 11 năm 1987
Vị trí tập phim
Kế trước
Bánh quy biến hình
Tiếp theo
điều khiển từ xa của con người

Bảo bối cần câu bắt mây là một tập của "Doraemon (1979)"

Advertisement