Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bộ đồ nghề Robinson Crusoe
ロビンソンクルーソーセット
 Robinson Kurūsō setto
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chương 708, tập 39
Chương và tập trong truyện: Bộ đồ nghề Robinson Crusoe
Số tập (1979): 723
Ngày phát sóng (1979): 12 tháng 8, 1983
Vị trí tập phim
Kế trước
Điện thoại quấy rối giữa đêm khuya
Tiếp theo
Tạm biệt Nobita

Bộ đồ nghề Robinson Crusoe (Nhật: ロビンソンクルーソーセット Robinson Kurūsō setto?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Bộ đồ nghề Robinson Crusoe

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement