Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bộ đồ nghề Robinson Crusoe
ロビンソンクルーソーセット
 Robinson Kurūsō setto
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chương 708, tập 39
Chương và tập trong truyện: Bộ đồ nghề Robinson Crusoe
Lần phát sóng (2005): 77b
Số tập (2005): 150
Ngày phát sóng (2005): 26 tháng 1, 2007
Vị trí tập phim
Kế trước
Thiên tài ngủ gật Nobita
Tiếp theo
Loa nói dối thành thật

Bộ đồ nghề Robinson Crusoe (Nhật: ロビンソンクルーソーセット Robinson Kurūsō setto?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Bộ đồ nghề Robinson Crusoe

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement