Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Bộ đồ nghề Robinson Crusoe
ロビンソンクルーソーセット
 Robinson Kurūsō setto
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Chương 708, tập 39
Chương và tập trong truyện: Bộ đồ nghề Robinson Crusoe
Lần phát sóng (2005): 492b
Số tập (2005): 870
Ngày phát sóng (2005): 18 tháng 8, 2017
Vị trí tập phim
Kế trước
Cố lên! Ngôi nhà ma quái
Tiếp theo
Trang trại bánh kẹo

Bộ đồ nghề Robinson Crusoe (Nhật: ロビンソンクルーソーセット Robinson Kurūsō setto?) là một trong những tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Bộ đồ nghề Robinson Crusoe

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Advertisement