Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Bột hoá lỏng (Donburapower)' là một bảo bối của Doraemon

Doremon
Doremon nước nhật thời nguyên thuỷ

Sơ lược[]

Bột hoá lỏng có công dụng làm mặt đất hoặc chất rắn thành lỏng trong phần 8 được nobita sử dụng

Công dụng[]

Bột hoá lỏng có công dụng làm mặt đất hoặc chất rắn thành lỏng có thể bơi trong lòng đất nhưng chỉ có tác dụng khoảng một thời gian phải lên mặt đất trước khi nó hết tác dụng không thì bị kẹt dưới lòng đất

Cách sử dụng[]

rắc bột này ở đâu chỗ đó sẽ biến thành nước

Xuất hiện[]

  • Phần 8
  • Doremon movie nước nhật thời nguyên thuỷ

Chú ý khi sử dụng[]

Lên mặt đất trước khi hết tác dụng không thì sẽ bị kẹt

Advertisement