Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Ba của Nobikichi là ông cố của ông Nobi, ông nội của Ông nội Nobita.

Advertisement