FANDOM


Tối ngày 1/8/2019, tôi đã sửa đổi về giao diện của Wikia này thành một Wikia hoàn toàn khác một chút (chỉ về vài thông tin chứ khôn thay đổi hết), nói ra cụ thể như thế này:

Userpage
  • Trang cá nhân: Tôi đã "hiện đại" hóa lên cùng với toàn bộ trang cá nhân, hãy tận hưởng nó.
LinkPre
  • Xem trước liên kết hay LinkPreview: Đây là một thứ hoàn toàn mới, nó được lấy cảm hứng từ Wikipedia và những Wikia khác nữa. Giờ các bạn có thể xem trước trang bằng cách để con chuột vào cái liên kết rồi xem nó. Dù đang có vấn đề một chút về màu sắc và chữ.
NewEdit
  • Trang sửa đổi mới: Với thiết kế đẹp mắt và gọn gàng, nó chỉ đơn giản là làm gọn hơn thôi, không có gì đặc biệt :v
Tabber
  • Tabber mới: Chỉ đơn giản là thay tabber thôi. (đã làm 2-3 ngày trước rồi)
NewSlider
  • Slider mới: Một phần là lấy từ Wiki của tôi, Undertale Wiki. Nó đơn giản là phiên bản gọn hơn của slider cũ thôi

Nếu có gì để nói hay có ý kiến, cứ thoải mái mà bình luận.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.