FANDOM


Cào cào giúp hối cãi

Cào cào liến thoắng hay Cào cào giúp hối cãi là một trong những bảo bối của Doraemon.

Sơ lược về bảo bối

Mang hình dáng của một chiếc lồng, bảo bối này có chứa rất nhiều chú cào cào đặc biệt.

Sử dụng

Bảo bối này được kích hoạt khi thả một chú cào cào vào mũi người khác. Khi dó, họ sẽ cảm thấy ân hận về tất cả những gì mình từng gây ra trong quá khứ. Để vô hiệu hóa cào cào giúp hối cãi, người dùng cần rắc hạt tiêu lên người dính cào cào để họ hắt hơi ra.

Lỗi

Cào cào này bay rất nhanh, máy móc lập trình của nó sẽ chạy 120 dặm 1 giờ. Vì thế, tốc độ của nó sẽ khiến những ngươi xung quanh chúng bắt gặp được.