Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Câu chuyện hoán đổi giới tính
20px-Disambig.svg.png Đừng nhầm lẫn với Thuốc nữ-nam, nam-nữ.
Chính
1973
1979
Advertisement