Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Câu chuyện hoán đổi giới tính
れかえロープ物語ものがたり
 Irekae Rōpu Monogatari
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Câu chuyện hoán đổi giới tính
Chương và tập trong truyện: Chương 762, tập 42
Lần phát sóng (2005): 7a
Số tập (2005): 14
Ngày phát sóng (2005): 3 tháng 6 năm 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Vương quốc dưới lòng đất của Nobita
Tiếp theo
Họa sĩ Jaiko

Câu chuyện hoán đổi giới tính hay Câu chuyện về sợi dây hoán đổi, Sợi dây hoán đổi cho nhau (Nhật: れかえロープ物語ものがたり Irekae Rōpu Monogatari?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement