Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng tên, xem Câu chuyện lột da
Chính
1973
Advertisement