Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Cô gái giống hoa bách hợp
しらゆりのようなおんな
 Shina yuri no yō na Onna no Ko
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cô gái giống hoa bách hợp
Chương và tập trong truyện: Chương 50, tập 3
Lần phát sóng (2005): 14b
Số tập (2005): 32
Ngày phát sóng (2005): 5 tháng 8 năm 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Lời tiên tri của Doraemon
Tiếp theo
Kéo cắt bóng

Cô gái giống hoa bách hợp (Nhật: しらゆりのようなおんな Shina yuri no yō na Onna no Ko?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Advertisement