Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Cô phù thủy Shizuka
魔女まじょしずかちゃん
 Majokko Shizuka-chan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cô phù thủy Shizuka
Chương và tập trong truyện: Tập 26, chương 466
Số tập (1979): 624
Ngày phát sóng (1979): 23 tháng 10, 1981
Vị trí tập phim
Kế trước
Đám cưới của Nobita?
Tiếp theo
Cuộc thám hiểm của Gulliver ở ngọn núi phía sau trường

Cô phù thủy Shizuka (Nhật: 魔女まじょしずかちゃん Majokko Shizuka-chan?) là một tập phim trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement