Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Shizuka cô phù thủy đáng yêu
魔法使まほうつかいしずかちゃん
 Mahoutsukai Shizuka-chan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cô phù thủy Shizuka
Chương và tập trong truyện: Tập 26, chương 466
Số tập (1979): 1785
Ngày phát sóng (1979): 4 tháng 3, 2005
Vị trí tập phim
Kế trước
Doraemon thuộc sở hữu của Suneo
Tiếp theo
45 năm sau

Shizuka cô phù thủy đáng yêu (Nhật: 魔法使まほうつかいしずかちゃん Mahoutsukai Shizuka-chan?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Doraemon_Tập_185_-_Doraemon_Thuộc_Sở_Hữu_Của_Suneo,Shizuka_Cô_Phù_Thủy_Đáng_Yêu-Hoạt_Hình_Tiếng_Việt

Doraemon Tập 185 - Doraemon Thuộc Sở Hữu Của Suneo,Shizuka Cô Phù Thủy Đáng Yêu-Hoạt Hình Tiếng Việt

Advertisement