Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Cô phù thủy Shizuka
じょしずちゃん
 Majokko Shizu-chan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cô phù thủy Shizuka
Chương và tập trong truyện: Tập 26, chương 466
Lần phát sóng (2005): 89a
Số tập (2005): 170
Ngày phát sóng (2005): 25 tháng 5, 2007
Vị trí tập phim
Kế trước
Người ấy ở đại sảnh
Tiếp theo
Bí mật trong tim Shizuka

Cô phù thủy Shizuka (Nhật: じょしずちゃん Majokko Shizu-chan?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement