Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Cô phù thủy Shizuka
魔女まじょしずちゃん
 Majokko Shizu-chan
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cô phù thủy Shizuka
Chương và tập trong truyện: Tập 26, chương 466
Lần phát sóng (2005): 498b
Số tập (2005): 881
Ngày phát sóng (2005): 20 tháng 10, 2017
Vị trí tập phim
Kế trước
Mimi dễ thương
Tiếp theo
Y phục hoàng đế!? Áo giáp siêu trong suốt

Cô phù thủy Shizuka (Nhật: 魔女まじょしずちゃん Majokko Shizu-chan?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement