Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Công tơ mét đo chỉ số mưa - nắng là một bảo bối của Doraemon

Công tơ mét đo chỉ số mưa - nắng

Sơ lược

Là phát minh của thế kỉ 22. Mỗi người luôn có một chỉ số ẩn gọi là chỉ số mưa và nắng. Đó là chỉ số biểu thị mức độ thời tiết xung quanh họ. Ví dụ như ông Nobi có chỉ số là -8,5 có nghĩa là thiên về mưa rào nơi nào có ông, nơi đó có mưa nhưng không phải lúc nào cũng vậy Shizuka có chỉ là 9 có nghĩa là thiên về nắng tức là thời tiết xung quanh cô bé sẽ thường xuyên nắng. Ở thế kỉ 22, với lý do muốn biết chỉ số mưa và nắng của mình là bao nhiêu, người ta đã phát minh ra loại bảo bối này.

Công dụng khi xài

Bảo bối này sẽ cho ta biết chỉ số mưa và nắng của người mình muốn đo để cần khi phòng chống mưa.

Cách sử dụng

Hướng công tơ mét vào người muốn đo, máy sẽ đo chỉ số mưa và nắng của người đó. Nếu kim chỉ về bên trái có nghĩa chỉ số mưa và nắng của người đó là số âm thì người đó là thần mưa, và sẽ thường gặp mưa, còn nếu kim chỉ về bên phải có nghĩa là chỉ số mưa và nắng của người đó là số dương thì người đó là thần nắng, thời tiết xung quanh người đó sẽ nắng. Nhưng mà người có độ nắng cao bắt buộc phải ở gần đối tượng cần có mưa, nếu đối tượng thần nắng đó đi ra khỏi biên giới để trở về nơi khác lập tức sẽ đổ mưa nhưng nếu kêu gọi người có thần nắng ra sẽ hết mưa.

Xuất hiện

Chú ý lỗi của bảo bối và những trường hợp thường gặp khi sử dụng

Advertisement