Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng nội dung, xem Tẩy mặt trống trơn
Chính
1973
Advertisement