Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Cùng vẽ mặt nào
しゴムでノッペラボウ
 Keshigomu de Nopperabō
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Tẩy mặt trống trơn
Chương và tập trong truyện: Tập 8, chương 144
Số tập (1979): 223
Ngày phát sóng (1979): 17 tháng 12 năm 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Súng vẽ từ xa
Tiếp theo
Những cái ô rắc rối

Cùng vẽ mặt nào (Nhật: しゴムでノッペラボウ Keshigomu de Nopperabō?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Bút vẽ mặt và Tẩy chuyên dụng

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement