Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về truyện ngắn cùng nội dung, xem Ngôi nhà ăn thịt người
Chính
1973
Advertisement