Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Là một bảo bối của Doraemon dùng để câu những thứ mình muốn ra khỏi một cái màn hình.

Công dụng và cách sử dụng[]

Chỉ cần dính cần câu vào một vật (người) nào đó đang hiện ra trên một cái màn hình thì khi giật ra, đồ vật (người) đó sẽ bay ra ngoài đời thật.

Lưu ý khi sử dụng[]

Đừng để lạc vào tay những kẻ có máu dâm trong người, chúng có thể sẽ dùng cần câu này lôi gái ra và làm những việc bất hợp pháp.

Advertisement