Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện cùng tện, xem Cọng rơm may mắn
Cọng rơm may mắn
チョージャワラシベ
 Chōjawarashibe
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cọng rơm may mắn
Chương và tập trong truyện: Tập 13, Chương 234
Lần phát sóng (2005): 564b
Số tập (2005): 1006
Ngày phát sóng (2005): 21 tháng 6, 2019
Vị trí tập phim
Kế trước
Quỷ ngõa
Tiếp theo
Được khen ngợi cả ngày nhờ vào video người thật

Cọng rơm may mắn (Nhật: チョージャワラシベ Ho, ho, hotaru koi?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

  • Cọng rơm may mắn

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Xem tại ClipAnime tại đây

Advertisement