Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Về tập truyện ngắn nguyên bản, xem Cỗ máy thời gian biến mất!.
Chính
1973

Cỗ máy thời gian đâu mất rồi!
タイムマシンがなくなった!!
 Taimu mashin ga nakunatta! !
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cõ máy thời gian biến mất!
Chương và tập trong truyện: Chương 406, tập 22
Số tập (1979): 512, 513
Ngày phát sóng (1979): 9 tháng 2, 1981 (phần đầu)
10 tháng 2, 1981 (phần cuối)
Vị trí tập phim
Kế trước
Rừng nhiệt đới vạn năng
Tiếp theo
Tia phục hồi nguyên trạng
Cỗ máy thời gian đâu mất rồi! (Nhật: タイムマシンがなくなった!! Taimu mashin ga nakunatta! !?) là một tập phim trong loạt phim 1979. Nó được chia ra làm 2 phần.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Bảo bối sử dụng[]

Incomplete section
Phần này cần được mở rộng hơn.
Thông tin chứa trong đó là chưa hoàn thành
hoặc không đủ.

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Advertisement