Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Cỗ máy thời gian đâu mất rồi!
タイムマシンがなくなった!!
 Taimu mashin ga nakunatta! !
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Cõ máy thời gian biến mất!
Chương và tập trong truyện: Chương 406, tập 22
Lần phát sóng (2005): S52c
Số tập (2005): 589
Ngày phát sóng (2005): 6 tháng 12, 2013
Vị trí tập phim
Kế trước
Cháy lên nào! Buổi tập trượt băng của Dorami
Tiếp theo
Chiếc vòng mọc lông

Cỗ máy thời gian đâu mất rồi! (Nhật: タイムマシンがなくなった!! Taimu mashin ga nakunatta! !?) là một tập phim được làm lại trong loạt phim 2005. Ngoài ra nó còn là tập đặc biệt nữa.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement